ΤΟ ΕΡΓΟ SAUR INDIA

Το έργο SaurIndia περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε διάφορες ινδικές πολιτείες(Telangana, Maharashtraand, Karnataka).