ΤΟ ΕΡΓΟ BENDESOL INDIA

Το έργο SaurIndia περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε διάφορες ινδικές πολιτείες(Telangana, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Maharashtra).