BENDESOL INDIA -PROJEKTI

Intian sähköverkosto perustuu tällä hetkellä suurelta osin lämpövoimalaitoksiin ja fossiilisiin polttoaineisiin. Nämä energianlähteet aiheuttavat suurimman osan maan kasvihuonekaasupäästöistä. WASA valitsi projektin, jonka myötä asennetaan aurinkopaneeleja Intian eri osavaltioissa. Aurinkopaneelien yhteiskapasiteetti on 1,983 MW, mikä mahdollistaa yli 200 000 CO2-tonnin päästöjen välttämisen vuodessa.