img alt

NAŠI PROJEKTI ZA ZMANJŠANJE IZPUSTOV CO2

Z nenehno inovativnostjo skrbimo za trajnostnejšo proizvodno verigo

PILOTNI PROJEKT REGENERATIVNEGA KMETIJSTVA

Naša vizija je pozitivno vplivati na obnavljanje površin, ki jih vsak dan obdelujemo.

Kaj je ogljična izravnava/kompenzacija emisij ogljikovega dioksida?

Kako to deluje?

Zakaj je to pomembno?

Kako izvajamo strategijo ogljične nevtralnosti?

Kaj vse obsega projekt ogljične nevtralnosti družbe Wasa? Ali vključuje le proizvodnjo?

Koliko ton ogljikovega dioksida izravnamo v družbi Wasa?

Koliko potovanj okoli Zemlje z avtomobilom je to?

Kaj je ekvivalent enega dobropisa za ogljik?

Zakaj je Wasa ogljično nevtralna?

Je ogljična izravnava način, da si kupite pravico do onesnaževanja? Kako lahko dokažete, da ne gre za lažno prijaznost do okolja?

Zakaj se je Wasa odločila za projekte ogljične izravnave zunaj Evrope?

Kako WASA zagotavlja kakovost izbranih projektov ogljične izravnave?

Kako je izdan dobropis za ogljik? Kako je potrjen?

Kaj je standard PAS 2060?