Precizno kmetijstvo

Dejavnosti za zmanjšanje izpustov

alt

Biogoriva

Trajnostne prakse

alt

Gnojilo, proizvedeno z najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT)

Trajnostne prakse

alt

PILOTNI PROJEKT REGENERATIVNEGA KMETIJSTVA

S prstjo smo neločljivo povezani, zato je naša vizija zagotoviti, da se bo prst, ki jo vsak dan obdelujemo, ustrezno obnavljala.