img alt

NAŠI PROJEKTI KONCENTRISANI NA SMANJENJE CO₂

Neprestano primenjujemo inovacije da bismo postigli održiviji proizvodni lanac

PILOT-PROJEKAT REGENERATIVNE POLJOPRIVREDE

Naša vizija jeste ta da imamo pozitivan uticaj koji pomaže u regeneraciji zemlje na kojoj radimo svakog dana.

Šta je nadoknada/kompenzacija za karbonske emisije (emisije CO₂)?

Kako se ovo realizuje?

Zašto je ovo važno?

Kako se sprovodi naša strategija karbonske neutralnosti?

Kolika je oblast primene projekta Wasa? Da li je njime obuhvaćena samo proizvodnja?

Koliko tona obuhvata kompenzacija kompanije Wasa?

Koliko vožnji automobilom oko Zemlje ovo približno predstavlja?

Koliki je ekvivalent jednog karbonskog kredita?

Zašto je kompanija Wasa karbonski neutralna?

Da li je kompenzacija način da sebi kupimo pravo na zagađivanje? Kako dokazujemo da se ne bavimo „ekomanipulacijom“?

Zašto je kompanija Wasa izabrala projekte kompenzacije izvan Evrope?

Koje garancije kompanija WASA traži za izabrane projekte kompenzacije?

Kako se generiše karbonski kredit? Kako se on potvrđuje?

Šta je PAS 2060?