MADRE DE DIOS-PROJEKTET

Projektet omfattar 100 000 hektar (ungefär 130 000 fotbollsplaner) regnskog i Amazonas i Peru.