Samarbete

Utgångspunkten
alt text

Regenerativa metoder

Tillvägagångssättet
alt text

Att minska utsläppen och lagra in kol

Målsättningen
alt text

VÅRA PROJEKT FÖR ATT MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

Vi har identifierat aktiviteter som möjliggör minskning av koldioxidutsläppen vid odling av råg