Surdeg

De säger att surdeg upptäcktes när någon av misstag lämnade mjöl ute i det fria. Dessa är typen av misstag som vi vill upptäcka!

Klimatkompenserat

Vi anser att det är rätt och i linje med våra grundläggande värderingar att hjälpa vår planet genom att minska vår klimatpåverkan genom klimatkompensation.

Surdeg Flerkorn

Nästa produkt